Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych w Sadzie Rejonowym w Będzinie

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Karnych 

SEKRETARIAT – pokój 301

Godziny przyjęć interesantów: 8.00 – 15.00 

Dyżur w drugi poniedziałek miesiąca od 7:30 do 18:00

Tel.: 32 368 81 25, 32 368 81 75, Fax.: 32 368 81 25