Zespół III Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

k3@lublin-zachod.sr.gov.pl

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  Sąd Rejonowy Lublin Zachód

ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin

tel./fax.: 81 477-52-96, pok.536

mail: k3@lublin-zachod.sr.gov.pl

kierownik zespołu tel. 81 477-53-00, pok.542

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Konrada Wallenroda 4D
Lublin 20-607 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć