Zespół III Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

mariusz.anisiewicz@lublin-wschod.sr.gov.pl

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Świdniku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik

tel.: 81 464-89-30, pok. 58

mail: mariusz.anisiewicz@lublin-wschod.sr.gov.pl

kierownik zespołu: tel.: 81 464-88-68, pok. 56

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
Świdnik lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć