Zespół I Kuratorskiej Służby Sądowej Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

k1@lublin-zachod.sr.gov.pl

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Lublinie

ul. Konrada Wallenroda 4d
20-607 Lublin

tel./fax 81 477- 52-95, pok.541

kierownik zespołu tel. 81 477-53-01, pok. 544

mail: k1@lublin-zachod.sr.gov.pl

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej

Konrada Wallenroda 4D
Lublin 20-607 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć