WROCŁAWSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM NIETRZEŹWYM (WrOPON)

WROCŁAWSKI OŚRODEK POMOCY OSOBOM NIETRZEŹWYM (WrOPON) ul.Sokolnicza 14-18,

53-676 Wrocław

 • Dyrekcja 071 355-56-43
 • Dział przyjęć 071 354-20-37

Wsparcie motywacyjno-terapeutyczne

We Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym są realizowane działania motywacyjno-terapeutyczne, które kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, bezdomnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doznających przemocy jak i sprawców przemocy oraz osób zagrożonych demoralizacją. Celem jest redukowanie szkód społecznych i jednostkowych, praca z pacjentami nad ich powrotem do pełnienie prawidłowych ról społecznych oraz zmiany postawy życiowej.

Prowadzone są konsultacje dla osób uzależnionych w zakresie:

 • diagnostyki uzależnienia
 • motywowania do podjęcia terapii
 • poradnictwa socjalnego
 • wsparcia w aktualnej sytuacji życiowej
 • terapeutyczno – psychologicznym

oraz konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w zakresie:

 • interwencji kryzysowej
 • wsparcia socjalnego i merytorycznego

Działaniami objęte są również osoby mające problem z przemocą domową w zakresie:

 • konsultacji
 • diagnostyki
 • interwencji kryzysowej
 • wsparcia w aktualnej sytuacji życiowej
 • informacji o działaniach innych ośrodków
Dział – Izba Wytrzeźwień

Osoby doprowadzone przez policję, które zagrażają swojemu zdrowiu i życiu lub zdrowiu i życiu innych osób, a są równocześnie pod wpływem alkoholu pozostają w ośrodku do wytrzeźwienia. Opiekę nad osobami nietrzeźwymi sprawuje przez całą dobę wykwalifikowana kadra składająca się z lekarza, kierownika zmiany i opiekunów.

We WrOPON jest 48 łóżek w 11 salach przygotowanych specjalnie z myślą o bezpieczeństwie i komforcie trzeźwienia osób doprowadzonych.

Każdy klient po wytrzeźwieniu może skorzystać z sanitariatów, ręcznika i mydła. Klienci opuszczający Dział Izby Wytrzeźwień zachęcani są do skorzystania z specjalistycznej pomocy  terapeutów.

Pomoc Osobom Bezdomnym

We WrOPON świadczona jest  pomoc doraźno-interwencyjna dla osób bezdomnych.

W godzinach 9.00 – 17.00 jest możliwość skorzystania z zaplecza sanitarnego, do dyspozycji kąpiących się jest mydło i ręcznik. Z prysznica może skorzystać każda trzeźwa osoba. Świadczona jest doraźna pomoc medyczna dla osób bezdomnych, w postaci zmian opatrunków, badania ciśnienia, badania poziomu cukru itp. Można również skorzystać z konsultacji u psychologa, terapeuty oraz pracownika socjalnego.

Osoby bezdomne motywowane są do zmiany stylu życia i kierowane do placówek pomocowych, schronisk, noclegowni, placówek MOPS. Poprzez poradnictwo socjalne, motywowanie do podjęcia leczenia, wsparcie w trudnej sytuacji pacjenta oraz wsparcie merytoryczne wspomagają pacjentów w wyjściu z bezdomności.

W sytuacjach wyjątkowych również przyjmowane są do wytrzeźwienia osoby bezdomne doprowadzone przez pogotowie ratunkowe, pracowników socjalnych MOPS lub pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się osobami bezdomnymi.

Przerywanie ciągów alkoholowych

Udzielana jest pomoc w przerwaniu ciągu alkoholowego i podjęciu dalszego leczenia. Detoksykacja w  Ośrodku trwa od 2 do 5 dni. Podczas pobytu pacjenci są pod stałą opieką pielęgniarską i lekarską. Mają też możliwość skorzystania z konsultacji u terapeuty uzależnień i psychologa w celu ustalenia planu dalszego leczenia. Z konsultacji u specjalistów mogą również skorzystać rodziny osób uzależnionych.

Ośrodek posiada dwa dwuosobowe pokoje, przygotowane specjalnie dla pacjentów detoksykujących się. Każdy z nich wyposażony jest w łóżka szpitalne, szafki, lodówki i telewizory, które są do stałej dyspozycji pacjentów.

Detoksykacja jest odpłatną formą pomocy. Opłata jest pobierana za pierwsze dwa dni z góry.

Przyjęcie po osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 71 355 56 43.

Bezpłatne badanie alkomatem

We WrOPON świadczona jest także usługa bezpłatnego i anonimowego sprawdzenia trzeźwości. Przez 24h badana jest trzeźwość w wydychanym powietrzu za pomocą atestowanego alkomatu. Na prośbę osoby badanej wydawany jest wydruk z wpisanym nazwiskiem.

Osoby, które zgłaszają się na badanie, a są pod wpływem alkoholu nie zostają zatrzymane na Dziale Izby Wytrzeźwień.

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sokolnicza 14
Wrocław 53-676 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć