Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych – Powrót z U

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych – Powrót z U

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 17:00 przy ul. Paulińskiej 16/2

Dzieląc się własnymi doświadczeniami pomagamy rodzinom osób uzależnionych od narkotyków.
Jesteśmy osobami zaangażowanymi w przeciwdziałanie uzależnieniom. Znamy te problemy z własnych doświadczeń. Posiadamy potrzebne kwalifikacje by profesjonalnie realizować cele Stowarzyszenia.
Jesteśmy Oddziałem Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych “Powrót z U”.

DZIAŁANIA, które realizujemy:

  • Punkt Konsultacyjny, telefon zaufania Pogotowia Makowego oraz grupa wsparcia.
  • Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii przez akcje informacyjne i materiały drukowane.
  • Prelekcje i spotkania z rodzicami, nauczycielami i pedagogami jak rozpoznawać sygnały zagrożenia narkomanią, jak zapobiegać, co można zrobić jak problem ma już miejsce i gdzie szukać pomocy.
  • Ułatwianie osobom uzależnionym dostępu do indywidualnego poradnictwa, ośrodków pomocy uzależnionym i w razie potrzeby miejsc leczenia HIV.
  • Podejmowanie próby zmotywowania uzależnionych do podjęcia terapii, wspieranie ich rodzi i pomoc w pracy nad współuzależnieniem.
  • Wspieranie instytucji zajmujących się eliminowaniem i ograniczaniem dostępu do środków psychoaktywnych, surowców do ich wytwarzania i zwalczania przestępczości związanej z narkomanią.
  • Współpraca z instytutami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie badania narkomanii jako procesu społecznego, oraz opracowania metod resocjalizacji, readaptacji i rehabilitacji.

Grupa wsparcia – Uczestnictwo w grupie jest anonimowe i bezpłatne. Zapraszamy. 

Spotykamy się we wtorki w godz. 17:00 – 20:00 przy ul. Paulińskiej 16/2

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Paulińska 16
Wrocław 50-247 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć