WOTUW (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia) -Szpital Neuropsychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

wotuw@snzoz.lublin.pl

Przychodnia      –      Oddział dzienny      –      Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Przychodnia realizuje:

1/ Programy psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

2/ Pełny zakres indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych.

3/ Świadczenia rehabilitacyjne.

Do zadań Przychodni należy także:

1/ realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu,

2/ udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,

3/ prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,

4/ wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,

5/ współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych

oraz z grupami samopomocowymi.

 

Do zadań oddziału należą:

1/ realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu,

2/ udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,

3/ prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,

4/ przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

 

Oddział prowadzi terapię w ramach:

– intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu – w tym detoksykacja (DETOKSYKACJA, psychoterapia grupowa oraz indywidualna, czas trwania około 6 tygodni, farmakoterapia wspomagająca)

– intensywny podstawowy program terapii uzależnienia obejmuje: ponad 180 godzin terapii grupowej i ponad 30 godzin terapii indywidualnej. Każdy pacjent ma przydzielonego osobistego terapeutę.

– Oddział współpracuje ściśle z Lubelską Intergrupą AA; każdy pacjent ma możliwość uczestnictwa w mityngach AA na terenie placówki i szpitala

– terapia zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem alkoholu (tzw. podwójna diagnoza)

– diagnoza i specjalistyczne leczenie psychiatryczne (jeżeli potrzebne)

– konsultacje specjalistyczne, diagnostyka i leczenie stanu somatycznego (jeżeli potrzebne)

– interwencja w nawrocie – zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję

– detoksykacja i leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych

– terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień nie chemicznych

– spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale (czwartek 15.45)

– spotkania i zajęcia poszpitalne dla pacjentów po wypisie – w celu kontynuacji i kontroli leczenia (indywidualne i grupowe) każdy wtorek, godz. 15.45-18.45

– maratony tematyczne – terminy do ustalenia telefonicznego 81 744 30 61 do 64 wew. 353, 354, 355

– spotkania w Klubie Pacjenta – każda OSTATNIA SOBOTA miesiąca, godz.9.oo

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

REJESTRACJA PACJENTÓW DO PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ: PRZY OKIENKU - OD GODZ. 7:30 TELEFONICZNIE (tel. 81 728 63 67) - OD GODZ. 9:00
Abramowicka 4
Lublin 20-442 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć