Stowarzyszenie”Pierwszy Krok” Ośrodek Interwencji Czasowej dla Bezdomnych

Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” Ośrodek Interwencji Czasowej dla Bezdomnych

ul. Domasławska 30, 54-310 Wrocław

Głównym naszym celem jest niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej: pomoc rodzinom bezdomnym, samotnym matkom, byłym wychowankom domów dziecka.

Prowadzimy pierwszy we Wrocławiu Ośrodek Interwencji Czasowej dla rodzin bezdomnych- obecnie posiadamy 50 miejsc noclegowych, zaś w okresie zimowym powiększamy bazę o 15 miejsc.

Pomagamy naszym podopiecznym w uzyskaniu mieszkań socjalnych, dzięki czemu co roku kilka rodzin przenosi się do własnego lokum. Od początku działania stowarzyszenia 20 rodzin otrzymało mieszkania.

Organizujemy zajęcia edukacyjne oraz podejmujemy działania pedagogiczno-psychologiczne. Nasi podopieczni mają zapewniony stały kontakt z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, pracownikiem socjalnym i lekarzem.

Działamy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością: organizujemy pomoc w znalezieniu pracy i podnoszenie kwalifikacji przy wsparciu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przy wsparciu wolontariuszy z Wrocławskiej Szkoły Międzynarodowej, organizujemy zajęcia z dziećmi: nauka języka w formie zabawy dla najmłodszych oraz pomoc w nauce wraz z nauką języka dla starszych dzieci i młodzieży.

 

Nasze działania obejmują także organizację kolonii dla podopiecznych i różnego rodzaju imprez (Dzień Dziecka, Mikołajki, etc.)

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Domasławska 30
Wrocław 54-310 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć