Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia SZANSA w Pławniowicach

biuro@nzozszansa.pl

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”

44-171 Pławniowice, ul. Cmentarna 18
Tel/fax 32 230 32 47

Stowaryzszenie prowadzi min.  program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków  oraz ich rodzin. Głównym celem projektu jest udzielanie pomocy socjalnej i psychologicznej dla pacjentów po zakończonym pozytywnie leczeniu. Pomagamy im w powrocie do normalnego życia, do szkoły,  do pracy, finansując m.in. kursy zawodowe oraz opłaty za naukę szkolną. Zapewniamy im także  możliwość czasowego i bezpłatnego zamieszkania w naszych mieszkaniach readaptacyjnych,  dzięki czemu nie muszą wracać do swojego starego środowiska.