Stowarzyszenie POSTIS

Uczestnicy Centrum uczęszczają raz w tygodniu na zajęcia z reintegracji społecznej(są to zajęcia z pracownikiem socjalnym, psychologiem i doradcą zawodowym). Są oni także objęci indywidualnym wsparciem. W pozostałe dni uczestniczą w zajęciach z reintegracji zawodowej.

Na chwilę obecną utworzone są dwie grupy warsztatowe:

  • stolarsko-budowlana,
  • gastronomiczno-spożywcza.

Oferta skierowana do:

  • bezrobotnych pozostających bez pracy co najmniej 12 miesiące,
  • bezdomnych,
  • uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorych psychicznie,
  • zwalnianych z zakładów karnych,
  • uchodźców
  • osób niepełnosprawnych.

Uczestnikowi Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, środki ochrony indywidualnej, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne

adres email: cis.postis@wp.pl lub biuro@postis.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zana 3A
Lublin 20-601 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć