Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach

Organizacja prowadzi dwie placówki – Instytuty Służby Społecznej w Siedlcach

 • przy ul. Świętojańskiej 4 tel./fax 25 632-41-90
 • i przy ul. Monte Cassino 70 tel./fax 25 644-04-00

e-mail: kofoed@wp.pl

Fundacja pomaga następującym grupom:

 • osobom dotkniętym biedą materialną, bezrobociem
 • młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych osób bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem oraz kryminalizacją)
 • osobom, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na przekwalifikowanie zawodowe
 • ofiarom przemocy
 • osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym
 • osobom realizującym środki probacji oraz zagrożonym kryminalizacją, skazanym, byłym skazanym i ich rodzinom

Kierunki i formy naszej pomocy:

 • Program z zakresu pomocy postpenitencjarnej- poradnia prawna,
  – doradztwo obywatelskie,
  prowadzenie hostelu dla bezdomnych byłych skazanych
  – kursy zawodowe,
  – pomoc materialno-rzeczowa,
 • Programy pomocowo-opiekuńczo-terapeutyczne: poradnia dla ofiar przemocy, telefon zaufania, poradnia prawna, punkt porad obywatelskich
 • Program żywieniowy

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *