Stowarzyszenie „Plus Minus”

Stowarzyszenie „Plus Minus”

Cele statutowe:
1) Niesienie pomocy w sferze duchowej, moralnej, psychicznej, społecznej i materialnej osobom z HIV/AIDS.
2) Podejmowanie działań zmierzających do akceptacji i samoakceptacji chorych z AIDS, żyjących z HIV i ich bliskich.
3) Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia epidemią HIV.
4) Edukacja społeczna mająca na celu przekazywanie wiedzy o HIV/AIDS.
5) Propagowanie idei wolontariatu i pomocy dla samopomocy.
6) Łączenie wszystkich instytucji, organizacji i osób dobrej woli na rzecz pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS.

Realizowane działania:
Całodobowy Telefon Zaufania AIDS: 71-329-10-39
Prowadzenie Domu Socjalnego dla bezdomnych osób żyjących z HIV/AIDS.

Obszary działań

– Działalność charytatywna
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

– Ochrona i promocja zdrowia
– Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Barycka 5
Wrocław 50-325 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć