Ośrodek Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu”

Do Ośrodka przyjmowani są bezdomni mężczyźni, którzy w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem opuścili Zakład Karny lub Areszt Śledczy. Maksymalny pobyt w Ośrodku wynosi dwa lata (długość pobytu uwarunkowana jest realizacją kontraktu oraz indywidualną sytuacją życiową mieszkańca).

Ośrodek oferuje zakwaterowanie, ciepły posiłek, a także pomoc prawną i socjalną.

email: dompatronatu48@gmail.com

Punkt Pomocy Prawnej

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Warszawie organizuje Punkt bezpłatnego Poradnictwa Prawnego dla osób najuboższych przebywających na terenie Zakładów Karnych lub Aresztów Śledczych, osób zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz ich rodzin.
Na konsultacje można umawiać się telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 827 55 86.

Porady udzielane są także telefonicznie, mailowo (adres e-mail: koordynator.patronat@gmail.com) jak również korespondencyjnie. Listy do prawników można kierować na adres ul. Drwęcka 14, 04-393 Warszawa.

Punkt Pomocy Doraźnej

Stowarzyszenie prowadzi Punkt Pomocy Doraźnej, w której osoby zwalniane z Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych mogą liczyć na doraźną pomoc rzeczową – żywność, odzież, środki czystości itp. Punkt Pomocy Doraźnej czynny jest po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 22 827 55 86.

 

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Drwęcka 14
Warszawa 04-393 Mazowieckie PL
Zobacz jak dotrzeć