Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT Oddział w Białymstoku

Schronisko dla Bezdomnych  przy ul. Świętojańskiej 2a dla bezdomnych (opuszczających zakłady karne)

Schronisko posiada 23 miejsca dla mężczyzn. Stowarzyszenie Penitencjarne PATRONAT prowadząc Schronisko dla bezdomnych (opuszczających zakłady karne) ma na względzie nie tylko zapewnienie tym osobom lokum, ale przede wszystkim usamodzielnienie pensjonariuszy, niwelowanie syndromu wyedukowanej bezradności, doprowadzenie do rekonstrukcji rodziny, o ile jest taka możliwość, wyrobienie nawyku stałej pracy oraz umiejętności współżycia społecznego.

Z każdym mieszkańcem pracuje się indywidualnie, ustala stan potrzeb, przewidywane trudności adaptacyjne. W trakcie pobytu w placówce mieszkańcy są zobowiązani do aktywności zawodowej.

Mieszkańcy Schroniska mają zapewnione całodzienne wyżywienie, 3 posiłki, w tym jeden gorący – obiad;

Ponadto, zapewniona jest pomoc żywnościowa w formie 3 posiłków dziennie osobom nie korzystającym ze stacjonarnego pobytu w Schronisku, a skierowanym przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Białymstoku, względnie osobom przebywającym na przepustkach udzielanych w trybie art.164 i 165 k. k. w;

Osobom będącym pod dozorem lub nadzorem kuratorów sądowych wydaje się:
–  suchy prowiant;
–  odzież, obuwie, pościel, ręczniki.
Na bieżąco udziela się pomocy w postaci materiałów piśmienniczych i usług ksero zarówno mieszkańcom jak i innym beneficjentom oraz zapomóg gotówkowych z przeznaczeniem na wyrobienie dowodu osobistego, realizację recept, dojazd od sądu, zakup odzieży.

„Patronat” współpracuje ze Stowarzyszeniem Bankiem Żywności w Suwałkach – trzy lub cztery razy w roku przekazuje żywność najuboższym rodzinom będących w zainteresowaniu kuratorów Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Świętojańska 2B
Białystok 15-082 podlaskie PL
Zobacz jak dotrzeć