Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej JUNONA

Junona to Stowarzyszenie na rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej. Jego siedziba mieści się w Kwidzynie, a ośrodek, do którego przyjmowane są kobiety znajduje się w Piekle (powiat sztumski)

Stowarzyszenie pomaga kobietom bezdomnym, ubogim, ofiarom przemocy rodzinnej, ale też takim, które są zagrożone różnymi aspektami wynikającymi ze środowiska, w którym żyją.

Pomoc udzielana jest również kobietom, które opuszczają zakłady penitencjarne, a z różnych względów nie chcą lub nie mogą wrócić do swojego miejsca zamieszkania.

Stowarzyszenie przeciwdziała marginalizacji i stara się upowszechniać wiedzę o przyczynach i następstwach przemocy w rodzinie oraz bezdomności kobiet.

Kobiety otrzymują nie tylko schronienie, wyżywienie i dach nad głową, ale także wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawnicze

Kontakt email:
stowarzyszenie.junona@wp.eu

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *