Stowarzyszenie na rzecz Higieny Zdrowia Psychicznego „Przyjaciel w Kryzysie” Wrocław

Stowarzyszenie na rzecz Higieny Zdrowia Psychicznego „Przyjaciel w Kryzysie” Wrocław

 

Plac Staszica 4
50-221 Wrocław
Polska
Psychologiczna pomoc telefoniczna – soboty, niedziele i święta od. godz. 09.00-20.00

tel. 71 776 62 08

1. UDZIELANIE BEZINTERESOWNEJ POMOCY OSOBOM BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBOM W KRYZYSIE PSYCHICZNYM I ICH RODZINOM W SPRAWACH POPRAWY SYTUACJI ZDROWOTNEJ, WARUNKÓW SOCJALNYCH, SYTUACJI MATERIALNEJ I ADAPTACJI W SPOŁECZEŃSTWIE LUDZI ZDROWYCH ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB
2. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
3. POPULARYZACJA I PROMOWANIE WIEDZY O ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH W RÓŻNYCH GRUPACH SPOŁECZNYCH
4. AKTYWIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I POZOSTAJĄCYM W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
5. DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY
6. PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ
7. ZMIANA WIZERUNKU OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE W SPOŁECZEŃSTWIE
8. POMOC OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, W TYM OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZAGRANICĄ
9. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 10. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

plac Staszica 4
Wrocław Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć