Stowarzyszenie MONAR

Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski pomagając osobom uzależnionym on narkotyków i alkoholu, bezdomnym, chorym, samotnym.

Oferuje: diagnostykę, konsultacje, detoksykację, poradnictwo, terapię i rehabilitację uzależnień, terapie dla bliskich osób uzależnionych, pracę z pacjentami w ośrodkach stacjonarnych metodą społeczności terapeutycznej.

W programach wychodzenia z bezdomności wspierających osoby wykluczone społecznie świadczona jest pomoc osobom bezdomnym, ofiarom przemocy, osobom chorym psychicznie oraz byłym więźniom.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie MONAR zajmuje się:

  • Leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu
  • Pomocą osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS
  • Pomocą osobom bezdomnym, w tym samotnym matkom z dziećmi
  • Realizacją programów reintegracji społecznej i zawodowej
  • Realizacją programów profilaktycznych
  • Organizacją Superwizji

Działania terapeutyczne i pomocowe:
Osoby, które zażywają różnego rodzaju środki odurzające lub są od nich uzależnione, mogą korzystać z pomocy specjalistycznych placówek Stowarzyszenia MONAR na terenie całego kraju. Oferują one pomoc osobom w każdym wieku, ze stażem zażywania narkotyków o różnej długości. W Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR można bez skierowań i innych zbędnych formalności, bezpłatnie i poufnie uzyskać poradę lekarza psychiatry lub psychologa, otrzymać w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka stacjonarnego. Można skorzystać z programów edukacyjnych, terapii indywidualnej i grupowej. W większości monarowskich poradni można uzyskać poradę przez telefon, skorzystać z pomocy prawnika i pracownika socjalnego.

Program wychodzenia z bezdomności:
Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT Stowarzyszenia MONAR oferuje pomoc osobom bezdomnym w kilkudziesięciu placówkach różnego typu na terenie całej Polski. Stowarzyszenie prowadzi noclegownie, jadłodajnie, stacjonarne domy dla osób bezdomnych i najuboższych oraz oferuje pomoc specjalistyczną – prawną, psychologiczną i socjalną. Dla osób bezdomnych z problemem narkotykowym, czy alkoholowym, prowadzone są stacjonarne programy terapeutyczne. Pobyt w placówce stacjonarnej zobowiązuje osobę bezdomną do przestrzegania zasad i regulaminu ośrodka. We wszystkich ośrodkach MARKOT można otrzymać odzież, zjeść posiłek i uzyskać informacje o możliwościach załatwienia własnych spraw bytowych.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

poniedziałek – piątek 8.00-17.00 przerwa w poniedziałki, w godz. 12.00-13.30
Nowolipki 9B
Warszawa mazowieckie PL
Zobacz jak dotrzeć