Stowarzyszenie JESTEM!

Stowarzyszenie JESTEM! zajmuje się przeciwdziałaniem narkomanii.

Jesteśmy pionierami oferty terapii ambulatoryjnej, kierowanej do młodzieży zagrożonej narkomanią, którą realizujemy w ramach programu  Młodzieżowego Klubu Abstynenta.

W naszych działaniach skupiamy się na systemowym podejściu do problemu uzależnień.

Proponujemy:

  1. Pracę z rodziną
  2. Zajęcia w grupie terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi
  3. Profilaktykę uzależnień w szkołach:
  • zajęcia informacyjno – edukacyjne dla uczniów i rodziców
  • szkolenia nauczycieli.
  1. Pomoc w przeciwdziałaniu problemom uzależnień w środowiskach lokalnych na Dolnym Śląsku
  2. Nasze zaangażowanie w szeroko pojętą profilaktykę tam, gdzie możemy być potrzebni.

Stowarzyszenie JESTEM! udziela konsultacji i poradnictwa dla osób dotkniętych problemem uzależnień.

Prowadzimy grupy terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, do których, osobę zainteresowaną, kwalifikujemy po rozmowie indywidualnej z terapeutą.

Aby umówić się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny :

603 804 182

796 698 460

603 429 151

mail: stowarzyszeniejestem.wroc@wp.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Sienkiewicza 116
Wrocław 50-347 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć