Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie

Program pomocy osobom bezdomnym „Gorący patrol” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie od 2002 roku. Polega on na prowadzeniu działań interwencyjnych i osłonowych na rzecz osób bezdomnych przebywających na terenie Lublina

Istotą programu jest pomoc osobom bezdomnym, w trudnej sytuacji życiowej, w tym także osobom, które chciałyby z bezdomności wyjść.

Podopieczni to w większości mężczyźni w wieku 40-50 lat, z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim, choć zdarzają się też osoby po studiach. Coraz więcej jest wśród nich osób młodych, od 20 do 30 lat, część z nich to wychowankowie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych lub byli więźniowie

„Eleutheria” to istniejący od 2006 roku program na rzecz więźniów i osób opuszczających zakłady karne.

Istotą programu jest pomoc w reintegracji społecznej byłych więźniów, poprzez pomoc w znalezieniu pracy, kursów dokształcających, terapii, nawiązaniu kontaktu z rodziną.

e-mail: lublin@wolontariat.org.pl

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
Jezuicka 4
Lublin 20-113 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć