BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA

Bractwo Więzienne Samarytania 

Prison Fellowship International

„Jesteście skazani ale nie potępieni” – św. JPII.

Celem działalności Stowarzyszenia jest przełamywanie barier wykluczenia społecznego oraz przywracanie do społeczeństwa byłych więźniów.

Prowadzone są działania readaptacyjne już na terenie Zakładów Karnych.

Stowarzyszenie stawia sobie za cel ewangeliczną, terapeutyczną i socjalną pomoc więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom. Stowarzyszenie wspiera realizację swoich celów przez organizację działalności kulturalnej, naukowej, szkoleniowej i wydawniczej oraz innych form działalności popularyzujących cele Stowarzyszenia.

Podejmuje współpracę z podmiotami i instytucjami krajowymi a także zagranicznymi, które stawiają sobie podobne zadania co Stowarzyszenie.

Celem Stowarzyszenia jest ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej w więzieniach zgodnie z nauką Kościoła Rzymsko-Katolickiego poprzez:
1) katechizację,
2) przygotowanie więźniów do udziału w Mszy Świętej i przyjęcia sakramentów świętych,
3) organizowanie rekolekcji, spotkań modlitewnych, kółek biblijnych,
4) prowadzenie bibliotek religijnych i przygotowywanie programów audiowizualnych,
5) podejmowanie innej działalności takiej jak:
a) pomoc więźniom w pojednaniu z rodziną,
b) pomoc charytatywna więźniom i ich rodzinom,
c) pomoc byłym więźniom m.in. w poszukiwaniu pracy, mieszkania,
d) szkolenie wolontariuszy – ewangelizatorów do pracy w zakładach karnych,
e) budowa i prowadzenie schronisk dla byłych więźniów,
f) działalność kulturalno – wychowawcza dla pogłębiania wartości chrześcijańskich,
g) działalność wydawnicza,
h) organizacja pielgrzymek

Adres e-mail:
bractwowiezienne@samarytania.pl

BRACTWO WIĘZIENNE SAMARYTANIA
Plac Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:
Bractwo Więzienne
85-950 Bydgoszcz  1
skr. pocztowa 165

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pl. Kościeleckich 7
Bydgoszcz kujawsko-pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć