STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE „TĘCZA” Jelcz-Laskowice

 

 • STOWARZYSZENIE ABSTYNENCKIE „TĘCZA”
  55-220 JELCZ- LASKOWICE ul. Witosa 47
  TEL. 607-055-525

   

 • Cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:1.  Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

  2.   Szkolenie osób które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu i pomagają ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie.

  3.  Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji zdrowego trzeźwego życia.

  a)Organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania

  b)Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

  c)Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu.

  d)Niesienie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i socjalnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 • Stowarzyszenie jest otwarte we Wtorki i piątki w godz. 18-20.

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wincentego Witosa 47
Jelcz-Laskowice 55 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć