Schronisko z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn w Brzeszczach

Schronisko z miejscami noclegowymi dla bezdomnych mężczyzn swoją siedzibę ma w Brzeszczach przy ul. Mickiewicza 6.

Schronisko udziela tymczasowego, całodobowego schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Brzeszcze, którzy podpisali kontrakt socjalny, a także:

  • zapewnia niezbędne ubranie;
  • zapewnia jeden gorący posiłek;
  • prowadzi readaptację do życia społecznego;
  • prowadzi aktywizację społeczno zawodową;
  • przygotowuje bezdomnych do wychodzenia z bezdomności w oparciu o podpisany program wychodzenia z bezdomności.

Schronisko funkcjonuje całą dobę. Dysponuje 12 miejscami.

Informacje ogólne, odpłatności, regulamin

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej( bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ,pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe.

Aby otrzymać darmowy posiłek należy zgłosić się z

decyzją wydana przez OPS

32-211-12-51(telefon do OPS Brzeszcze)

32-211 12 51 (tel. Do domu samotnych mężczyzn)

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Całodobowe
Mickiewicza 6
Brzeszcze 32-620 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć