Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin – Stowarzyszenie ALTER EGO

Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin

W Schronisku można uzyskać schronienie i wyżywienie oraz wsparcie przy podejmowaniu działań które zmierzają do zmiany sytuacji bytowej, do usamodzielnienia i wyjścia z bezdomności. Można zdobyć umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku (nauka prowadzenia kuchni, gotowania, obsługi różnego rodzaju sprzętu, wykonywania drobnych napraw), brać udział w kursach i szkoleniach, podopieczni są aktywizowani do szukania zatrudnienia i podjęcia pracy

Placówka całodobowa – przyjęcia na podstawie skierowania wystawionego przez Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia,

e-mail: schronisko@alter-ego.org.pl

W ramach Pogotowia Pomocy Postpenitencjarnej można uzyskać nieodpłatną pomoc w postaci żywności i innych artykułów osobom opuszczającym zakłady karne oraz rodzinom osób osadzonych. Punkt wydawania jest czynny w każdy czwartek w godzinach 10.00-14.00.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Leszczynki 153
Gdynia 81-200 pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć