Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

Ul. Garbarska 17

20-340 Lublin

Tel./fax: 81-745-34-70

biuro@nadzieja.lublin.pl

www.nadzieja.lublin.pl/index.htm

Ilość miejsc w schronisku:34. Schronisko czynne jest cały rok.

Schronisko udziela pomocy bezdomnym i potrzebującym z terenu Lublina.

Formy pomocy:nocleg, posiłek 3 razy dziennie, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów, 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych ruchowo.