Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im.Św.Brata Alberta Koło w Świdniku

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im.Św.Brata Alberta Koło

w Świdniku

ul.Orzeszkowej 4

21-040 Świdnik

tel.817515908

Albert_swidnik@op.pl

Placówka udziela schronienia, 3 posiłków dziennie , pomocy rzeczowej oraz specjalistów.

Przyjęcia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej-konieczne skierowanie z MOPS lub GOPS

Elizy Orzeszkowej 4
Świdnik lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć