Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Leczenia Uzależnień

– poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień

 

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień

– całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

Zasady przyjmowania pacjenta do COLU

Przyjmowanie pacjenta do Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień odbywa się zgodnie z zaleceniami:

 1. Przyjęcie odbywa się w trybie przyjęcia planowego w każdy piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00.
 2. Do Oddziału przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego, upoważniające do bezpłatnych świadczeń leczniczych.
 3. Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego Postanowienia Sądu i w terminie ustalonym wcześniej przez Sąd.
 4. Pacjenci bezdomni, nieubezpieczeni, przyjmowani są do oddziału na podstawie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 5. Inni pacjenci nieupoważnieni do bezpłatnych świadczeń leczniczych przyjmowani są za odpłatnością wg ustalonych składek.
 6. Pacjenci przyjmowani są do Oddziału wg zasad zarządzenia Ordynatora COLU w sprawie kryteriów, jakimi kieruje się COLU umieszczając pacjentów na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
 7. Pacjenci ubiegający sie o przyjęcie zgłaszają się najpierw do Poradni Leczenia Uzależnień, gdzie dokonywana jest rozmowa konsultacyjna i wyznaczenie terminu.
 8. W przypadku pacjentów leczących się ambulatoryjnie lub hospitalizowanych z powodu alkoholowego zespołu abstynencyjnego, a także tych, których odległość miejsca zamieszkania uniemożliwia stawienie się na rozmowę konsultacyjną termin może być ustalony telefonicznie. W takich przypadkach wymagana jest informacja o przebiegu dotychczasowego leczenia oraz skierowanie z przychodni terapii uzależnienia od alkoholu wystawione przez lekarza tam zatrudnionego .
 9. W przypadku nie zgłoszenia się w ustalonym terminie, przyjęcie możliwe jest w miarę wolnych miejsc lub po ustaleniu nowego terminu leczenia.
 10. Warunkiem podjęcia terapii jest zachowanie tygodniowego okresu abstynencji od alkoholu, leków uspokajających i nasennych, innych środków zmieniających świadomość i podpisanie kontraktu terapeutycznego.
 11. Przyjęcie pacjenta odbywa się w  Psychiatrycznej Izbie Przyjęć. Każdy pacjent podczas przyjęcia poddawany jest badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęcie do oddziału możliwe jest wyłącznie przy wyniku negatywnym (0,00 promila). W przypadku podejrzeń o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonej substancji w próbce moczu.
 12. Pacjenci z objawami alkoholowego zespołu abstynencyjnego lub pod wpływem środków psychoaktywnych nie są przyjmowani do oddziału.
 13. Czas pobytu w oddziale jest wyznaczony przez realizowany program terapeutyczny i trwa 7 tygodni.

 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Zadania Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu oraz hazardu patologicznego.

Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu oraz hazardu patologicznego.

Prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych.

Przygotowanie pacjenta kończącego podstawowy program terapeutyczny do kontynuowania terapii w programie ambulatoryjnym.

 

Oddział Detoksykacyjny

Zakres usług medycznych świadczonych w Oddziale Detoksykacyjnym:

 • ostre zatrucie alkoholem (F10.0) – do 10 dni
 • alkoholowy zespół abstynencyjny (F10.3) – do 10 dni
 • zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) – do 10 dni
 • zespół abstynencyjny w uzależnieniu mieszanym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F19.3) – do 10 dni
 • zespół abstynencyjny z majaczeniem w uzależnieniu mieszanym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F19.4) – do 10 dni

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i nasennych (F13.3, F13.4) – do 56 dni

 

Rejestracja osobista

– parter budynku oddziałów psychiatrycznych,
od poniedziałku do piątku 7.00-14.00

Rejestracja telefoniczna

25 798 2000 – 9 wew. 325

Rejestracja Specjalistyczna

(25)798 90 61

(25)798 90 62

(25)798 2000-9,  wew. 339

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3
Łuków 21-400 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć