I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Zakopanem

 

I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych

Ul. Gimnazjalna 13  34-500 Zakopane

Tel. (18)2024601

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

kierownikzespol1@zakopane.sr.gov.pl

Sekretariat

Tel.(18)2024625

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

 

 

Gimnazjalna 13
Zakopane 34-500 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć