I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

 

I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych

Ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ

Kierownik Zespołu Kuratorskiego 

pok.017 tel.(18)2630347

kierownikzepol1@nowytarg.sr.gov.pl

Sekretariat I Zespołu Kuratorów dla Dorosłych

Tel. (18) 263-03-35

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

 

 

Ludźmierska 29
Nowy Targ 34 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć