I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

I Zespół Kuratorów Zawodowych  dla Dorosłych 

ul. Smolika 1, 33-300 Nowy Sącz

Kierownik Zespołu Kuratorskiego (18) 5317365
kierownikzespol1@nowysacz.sr.gov.pl

Sekretariat I Zespołu Kuratorów dla Dorosłych
po.0-04 tel.(18)5317366 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

 

 

 

ul.Juliana Smolika
Nowy Sącz 33 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć