I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych w Sądzie Rejonowym w Limanowej

I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

ul.Józefa Marka 19 34-600 Limanowa 

Tel. (18)3300550

kierownikzespol1@limanowa.sr.gov.pl

Sekretariat 

Tel.(18)3300558

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Marka 19
Limanowa 34-600 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć