I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych w Sadzie Rejonowym w Gorlicach

I Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych

ul.Biecka 5 38-300 Gorlice 

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Tel. (18)3551139

kierownikzespol1@gorlice.sr.gov.pl

Sekretariat 

Tel . (18)3551125 

 

Zespół udziela zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej .

Konieczne jest okazanie świadectwa zwolnienia  i dokumentu tożsamości .

Biecka 5
Gorlice małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć