Dom Socjalny dla Mężczyzn Stowarzyszenia Pomocy „Ludzie Ludziom”

zakwaterowanie, bank żywności, wsparcie rzeczowe, poradnictwo

Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” prowadzi we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 58a, Dom Socjalny dla Mężczyzn. Dom Socjalny jest inicjatywą nowatorską i modelową w swojej dziedzinie. Jest wzorem służby publicznej i roli organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej. Praca Domu Socjalnego rozwiązuje w skali lokalnej problem społeczny bezdomności postpenitencjarnej, przyczynia się do rozwiązania konkretnych problemów i konfliktów społecznych, kierując się wolą porozumienia. Funkcjonowanie Domu Socjalnego ma na celu przede wszystkim: zapewnienie schronienia, dążenie do wyjścia z wykluczenia społecznego, poprawy jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa osób opuszczających jednostki penitencjarne. Działalność Domu ukierunkowana jest więc na łagodzenie skutków bezdomności w stosunku do osób opuszczających jednostki penitencjarne, a rolą Domu jest stworzenie jak najlepszych warunków umożliwiających przejście z wykluczenia społecznego do rzeczywistości społecznej w sposób płynny i trwały.

W Domu Socjalnym każdy mieszkaniec przebywa na zasadzie dobrowolności. Stosowana jest tu maksyma: NAJPIERW ŻYĆ, POTEM FILOZOFOWAĆ, dzięki której wyuczoną bezradność daje się zastąpić zaradnością społeczną, wyuczonym optymizmem i radością życia.

Aspekty Domu Socjalnego dla Mężczyzn:

– mała liczba miejsc, umożliwiająca bezpośredni kontakt z każdym mieszkańcem,

– twórcza resocjalizacja oraz działania naprawcze i kreacyjne,

– kompleksowe zebranie wiedzy o jednostce,

– upodmiotowienie jednostki poprzez brak permanentnego nadzoru, pozostawienie jej suwerenności decyzyjnej oraz przeniesienie na nią odpowiedzialności za miejsce,

– ergoterapia jako podstawa podejmowanych działań,

– koncepcja funkcjonowania placówki jako domu w rozumieniu społecznym.

Działania podejmowane w Domu Socjalnym prowadzą z założenia do usamodzielnienia się mieszkańców poprzez podjęcie pracy zawodowej i znalezienie osobnego miejsca zamieszkania, przy czym należy upewnić się, iż osoba opuszczająca Dom jest zaradna społecznie i posiada umiejętności, które pozwolą  jej na utrzymanie takiego stanu rzeczy. Jednocześnie, działania te wskazują „ścieżkę” osiągnięcia usamodzielnienia w określonym czasie.  Czas pobytu w Domu jest istotną zmienną naszych działań i powinien być on jak najkrótszy.

Dane statystyczne dot. Domu Socjalnego:

Rocznie, ilość osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze w całej Polsce wynosi ok. 30 tysięcy (dane własne). Do Domu Socjalnego rocznie trafia blisko 120 osób. Dom Socjalny jest jedyną placówką we Wrocławiu, która specjalizuje się w pomocy osobom bezdomnym opuszczającym jednostki penitencjarne. Na przestrzeni ponad 15 lat pomoc stacjonarną w Domu Socjalnym uzyskało 1465 mężczyzn. Ilość osób usamodzielniających się dzięki podjęciu zatrudnienia rozkłada się następująco w kolejnych okresach funkcjonowania Domu: 1996-2000: 48 osób, 2001-2005: 136 osób, 2006-2010: 328 osób, 2011 – 67 osób.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pon - Pt: 7:00 – 17:00 Sob - Nd: nieczynne Sat: 9:00 – 00:00 Sun: 9:00 – 23:30