Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Sączu

Nieodpłatne Porady Prawne przysługują:

  • osobom do ukończenia  26 lat,
  • osobom którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
  • seniorom (od 65 lat) oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny, a także kombatantom, weteranom
  • osobom zagrożenym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

Zakres pomocy

prawo pracy, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, sprawy karne i administracyjne, ubezpieczenia społeczne, sprawy rodzinne, a także prawo podatkowe, z wyłączeniem spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zainteresowani zostaną poinformowani o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach.

Prawnicy pomogą sporządzić projekty pism, jednak  porada prawna nie obejmuje sporządzania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych i pism w postępowaniu sądowo -administracyjnym. Nie obejmuje również spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Godziny otwarcia: pon.-pt 8-12, 13-17
Nawojowska 17A
Nowy Sącz 33 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć