Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Grybowie

Punkt jest placówką zapewniającą nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej, zwalnianych z placówek penitencjarnych. Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości. Zadaniem Punktu jest przede wszystkim prowadzenie poradnictwa psychologicznego mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i socjalnego.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

wtorek 14:00 – 16:00 czwartek 14:00 – 16:00
Ogrodowa 4
Grybów 33-330 PL
Zobacz jak dotrzeć