Powiatowy Urząd Pracy Chełm

ul. Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Tel. (82) 562-76-97
Fax:  (82) 562-76-68
www.pupchelm.pl
luch@praca.gov.pl

Czas pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie od poniedziałku do piątku
od godz. 7.30 do godz. 15.30

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.30

Plac Niepodległości 1
Chełm 22 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć