Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

PCPR oferuje poradnictwo prawne.

Ponadto PCPR w Trzebnicy realizuje projekt: „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”

Informacje o projekcie dostępne na stronie projektu www.pokl.trzebnica.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy realizuje projekt systemowy
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”. W ciągu ostatnich 4 lat objęliśmy zindywidualizowanym wsparciem 188 osób. Działaniami aktywizującymi dotarliśmy do osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Celem projektu jest zaktywizowanie uczestników do powrotu do pracy bądź podjęcie pierwszych kroków na otwartym rynku pracy. Uczestnictwo w zajęciach pomóc ma zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, nauczyć aktywności i samodzielności. Uczestnicy projektu poprzez wzięcie udziału w grupowych warsztatach Treningu Kompetencji Społecznych, w indywidualnych spotkaniach z profesjonalnymi doradcami zawodowym oraz w licznych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań tych osób kursach i szkoleniach, zdobyły atrakcyjne umiejętności zawodowe i społeczne, która pozwoliły na przyjęcie aktywnej postawy wobec poszukiwania satysfakcjonującej ich pracy.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poniedziałek: 7:30 – 15:30 Wtorek: 7:30 – 15:30 Środa: 7:30 – 16:00 Czwartek: 7:30 – 15:30 Piątek: 7:30 – 15:00
Tadeusza Kościuszki 10
Trzebnica 55-100 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć