Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krynicy-Zdroju

  • Uzależnienie od środków psychoaktywnych
  • uzależnienie od  substancji psychoaktywnych (terapia indywidualna i grupowa)
  • działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych, współuzależnienia

W przypadku osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie jest potrzebne skierowanie, aby skorzystać z pomocy terapeutycznej. Osoby bliskie, członkowie rodzin osób uzależnionych oraz osoby z uzależnieniami behawioralnymi np. uzależnienie od hazardu czy Internetu) muszą mieć skierowanie od lekarza POZ. Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie, zarówno dla osób ubezpieczonych w NFZ bądź nieubezpieczonych.

 

Oferta programowa dla osób uzależnionych obejmuje około 240 godzin terapii grupowej i trwa około 2 lat. Wejście do programu poprzedzają 2-3 rozmowy indywidualne z terapeutą oraz konsultacje lekarskie. W trakcie rozmowy nawiązuje się kontakt, rozpoznaje się zasadnicze problemy pacjenta, stawia diagnozę nozologiczną oraz udziela się informacji o metodach leczenia w Ośrodku. Zakładana jest historia choroby, zbiera się wywiad. Następnie pacjent zostaje skierowany do intensywnego programu terapii uzależnienia.

 

Kryteria przyjęcia pacjenta do terapii:

  • Zawansowanie uzależnienia
  • Ogólny stan zdrowia pacjenta
  • Istnienie chorób współistniejących do uzależnienia od alkoholu
  • Warunki środowiskowe ( miejsce zamieszkania, praca zawodowa, wsparcie w środowisku)
  • Wcześniejsze próby leczenia, w tym czy pacjent aktualnie jest w nawrocie choroby
  • Decyzja pacjenta co do preferowanej formy terapii

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rejestracja pacjentów: osobiście lub telefonicznie Przyjmowanie osób pierwszorazowych odbywa się w dniach pracy Poradni w poniedziałki w godz. od 14:00 do 16.00, wtorki i czwartki w godz. od 12.00 do 14.00 Rejestracja: Poniedziałek: 13.30-19:00 Wtorek:11.00-18:30 Czwartek:11:30-20:00 Potrzebne dokumenty: dowód osobisty Sposób kwalifikacji do leczenia: 1 wizyta diagnostyczno-motywacyjna u lekarza i dwie wizyty u specjalisty psychoterapii uzależnień
Józefa Ignacego Kraszewskiego 142
Krynica-Zdrój 33-380 małopolskie PL
Zobacz jak dotrzeć