Pogotowie Społeczne

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w swych założeniach pomaga osobom nieposiadającym w danym momencie schronienia. Dla tych osób przeznaczony jest program mieszkalnictwa:

 • Hostele dla osób bezdomnych
 • Mieszkania treningowe
 • Mieszkania chronione

Celem funkcjonowania programu jest zapewnienie schronienia osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, placówki wychowawczo- opiekuńcze, osobom uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach programu do dyspozycji jest ponad 200 miejsc.

e-mail: hostele@pogotowiespoleczne.org.pl

tel. 61 870- 57 -70
telefon  całodobowy:  511 189 320

Pogotowie Społeczne realizuje programy edukacyjno – terapeutyczne skierowane dla osób:

 • Uzależnionych
 • Doznających przemocy
 • Stosujących przemoc
 • Potrzebujących wsparcia psychologicznego

Programy prowadzone są przez specjalistów, a udział w nich jest bezpłatny.

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” to program, którego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym.  W tym celu prowadzone są zajęcia w warsztatach nauki zawodu: warsztat ogólnobudowlano – sprzątający, warsztat krawiecki z elementami rękodzieła, warsztat ekonomii społecznej, zajęcia z zakresu obsługi komputera

Zajęcia rozwijające kompetencje psycho – społeczne:

 • warsztaty rozwoju osobistego
 • warsztaty poszukiwania pracy
 • grupy samokształceniowe
 • zajęcia z zakresu wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Dodatkowo każdy uczestnik Centrum:

 • ma możliwość skorzystania ze wsparcia towarzyszącego: wsparcie socjalne, psychologiczne, praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, działania integracyjne
 • ma zapewniony jeden posiłek dziennie
 • jest objęty ubezpieczeniem NWW
 • ma odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
 • ma prawo do 6 dni urlopu w ciągu roku
 • otrzymuje środki ochrony osobistej (warsztat ogólnobudowlano – sprzątający)
 • przechodzi szkolenie BHP i badania lekarskie dopuszczające do udziału w zajęciach

Zajęcia trwają od poniedziałku do piątku w wymiarze 6 godzin dziennie, uczestnicy CIS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości odpowiadającej zasiłkowi dla osób bezrobotnych. Pierwszy miesiąc uczestnictwa to okres próbny, po którym udział może być przedłużony do 11 miesięcy.

e-mail: cis@pogotowiespoleczne.org.pl

tel. 61 887- 66- 23

e-mail: biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *