Pogotowie Społeczne – Hostel Borówki

W ramach pobytu w ośrodku mieszkaniec ma zapewniony nocleg, całodzienne wyżywienie, otrzymuje środki czystości oraz bieliznę osobistą.

W hostelu przy ul. Borówki 12 w Poznaniu znajduje schronienie ponad 100 osób.

Obowiązkowe jest utrzymanie trzeźwości. Zapewnione jest indywidualne wsparcie psychologiczne, poradnictwo socjalne, dostęp do porad prawnych, doradztwa zawodowego, wsparcie w poszukiwaniu pracy. Dyżuruje także pielęgniarka świadczące podstawowe zabiegi medyczne.

Wśród zajęć grupowych, w których biorą udział mieszkańcy jest grupa edukacyjno – terapeutyczna dla sprawców przemocy, grupa dla ofiar przemocy, grupa edukacyjna na temat uzależnień. Odbywają się zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia oraz spotkania kobiet.

Z każdym mieszkańcem podpisywany jest Indywidualny program Wychodzenia z Bezdomności, w którym określa się zakres działań, jakie będzie podejmował mieszkaniec w kierunku swego usamodzielnienia.

Hostele  – Koordynatorem programu jest Zbigniew Popadiuk
Kontakt telefoniczny 61 870 57 70
telefon  całodobowy:  511 189 320

e-mail: hostele@pogotowiespoleczne.org.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *