Ośrodek Wsparcia dla Samotnych Matek i Kobiet w Ciąży

Ośrodek Wsparcia dla Samotnych Matek i Kobiet w Ciąży

ul.Chmielewskiego 9  20-620 Lublin

tel.815254208

dyrektor@dsm.lublin.pl

www.dsm.lublin.pl

Schronisko czynne jest cały rok. Liczba dostępnych miejsc: 10

Warunkiem przyjęcia osoby potrzebującej pomocy jest decyzja Dyrektora Domu. Matki mogą być kierowane do naszej placówki na wniosek Ośrodków Opieki Społecznej, Sądów, Policji oraz innych Instytucji Kierujących. Przez Instytucję Kierującą rozumie się każdą instytucję, z którą Dom zawarł umowę o współfinansowaniu pobytu osoby w Domu.

Do Domu na czas określony (maksymalnie do 12 miesięcy) przyjmowane są: •matki z dziećmi do lat 3, które z uwagi na sytuację życiową i rodzinną (często spowodowaną przemocą w rodzinie) kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy; •matki przed porodem (od 6-go miesiąca ciąży, a w wyjątkowych przypadkach wcześniej).

 

Gracjana Chmielewskiego 9
Lublin 20-620 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć