Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im.Brata Alberta w Lublinie

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta w Lublinie

Ul. Dolna Panny Marii 32,

20-010 Lublin

tel. 81-532-75-38

kom. 535-536-891

e-mail: schronisko@albert.lublin.pl

www.albert.lublin.pl

Czynne całodobowo.

Rejonizacja-tylko dla osób z Lublina

Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Udziela wszechstronnej pomocy między innymi w uzyskaniu przez Bezdomnych: dokumentów stwierdzających tożsamość, rent, emerytur, zasiłków pieniężnych, odzieży, zatrudnienia, miejsc w szpitalach, w domach dla przewlekle chorych, w domach starców, w ośrodkach leczenia odwykowego. Tylko dla osób trzeźwych.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.