Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im.Brata Alberta w Lublinie

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych Bractwa Miłosierdzia im.Brata Alberta w Lublinie

ul.Dolna Panny Marii 32 , 20-010 Lublin

tel.81-5327538, 535536891

schronisko@albert.lublin.pl    www.albert.lublin.pl

Czynne całodobowo. Rejonizacja – tylko dla osób z Lublina

Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Udziela wszechstronnej pomocy między innymi w uzyskaniu przez Bezdomnych: dokumentów stwierdzających tożsamość, rent, emerytur, zasiłków pieniężnych, odzieży, zatrudnienia, miejsc w szpitalach, w domach dla przewlekle chorych, w domach starców, w ośrodkach leczenia odwykowego. Tylko dla osób trzeźwych.

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dolna Panny Marii 32
Lublin 20-010 lubelskie PL
Zobacz jak dotrzeć