Ośrodek Terapii Uzależnień TERRA w Grzebielinie

 1. Stacjonarna terapia uzależnień (od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych)
a. Program podstawowy – 42 dni (6 tygodni)
– w tym jedna sesja rodzinna gratis
b. Program podstawowy intensywny – 28 dni (4 tygodnie)
– w tym jedna sesja rodzinna gratis
c. Program motywacyjno-edukacyjny – 21 dni (3 tygodnie)
d. Program nawrotowy – 14 dni (2 tygodnie) – (dla osób, które ukończyły podstawowy program terapii)
2. Sesja rodzinna (do 3 godzin)
3. Konsultacje indywidualne – 1 godzina – 150 zł.
4. Ustalanie planu leczenia osoby uzależnionej (strategia leczenia uzależnionego – ustalenie mapy drogowej terapii pacjenta, konsultacje) – 1 godzina – 200 zł.

Warunki przyjęcia pacjenta na terapię:

Osoba starająca się o przyjęcie do Ośrodka powinna posiadać:

 • Skierowanie lekarskie wystawione na druku „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” (skierowanie ważne jest 14 dni od dnia wystawienia).
  Skierowanie nie jest wymagane od pacjentów korzystających z pobytów komercyjnych.
 • Aktualne podstawowe badania laboratoryjne i obrazowe: zdjęcie rtg płuc, morfologia, badanie ogólne moczu, ASPAT, ALAT, GGTP. Inne badania w przypadku chorób współistniejących (trwającego leczenia).
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia i wszystkich przyjmowanych lekach wystawione przez lekarza prowadzącego (np. lekarza rodzinnego). W przypadku pacjentów komercyjnych opcjonalnie możliwe jest przeprowadzenie konsultacji i wykonanie badań na koszt pacjenta przed przyjęciem do Ośrodka.
 • Karty informacyjne z leczenia szpitalnego (jeśli takie miało miejsce).
  W miarę możliwości również informacje o stanie zdrowia od lekarzy specjalistów.
 • Dowód tożsamości.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Ośrodka powinna być trzeźwa i utrzymywać abstynencję przez minimum 7 dni przed rozpoczęciem leczenia.
Każdy Pacjent w dniu zgłoszenia się do Ośrodka, przed rozpoczęciem procedury przyjęcia, jest badany alkomatem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjmowane są tylko osoby z wynikiem negatywnym [0,0 promila].
W przypadku podejrzenia o zażywanie innych środków psychoaktywnych przeprowadzane są testy na zawartość określonych substancji w moczu.
Warunkiem rozpoczęcia leczenia w Ośrodku jest:

 • zakwalifikowanie na terapię w trakcie badania przez lekarza,
 • pisemnie wyrażona zgoda na podjęcie leczenia,
 • akceptacja Regulaminu Ośrodka i podpisanie Kontraktu Terapeutycznego.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Grzebielin 56-330 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć