Ośrodek Readaptacyjny Bielsko-Biała

Ośrodek Readaptacyjny
Obecnie Ośrodek Readaptacyjny dysponuje 20 miejscami.

Osoby, przyjęte do ośrodka mają zagwarantowane miejsce w hostelu oraz całodzienne wyżywienie. Dzięki prowadzonym w ośrodku zajęciom ergoterapii beneficjenci mają możliwość przyuczania się do pracy w brygadzie remontowo-budowlanej, porządkowej, w wewnętrznej pralni, kotłowni oraz opiekując się zielenią wokół budynków fundacji. Ponadto w społeczności ośrodka, poprzez sprawowane funkcje (gospodarz ośrodka, dyżurny, opiekun, asystent terapeuty zajęciowego itp.), uczą się pełnienia ról społecznych.

Prowadzone działania opieramy o Indywidualny Program Readaptacji, który dzięki współpracy ze specjalistami, tj.: lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą, kuratorem sądowym, prawnikiem, doradcą zawodowym, pozwala nam trafnie zidentyfikować problemy beneficjentów. Mieszkańcy ośrodka otrzymają również stosowną pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, tj.: uzyskanie dokumentu tożsamości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, ustaleniu stopnia niepełnosprawności, rejestracji w PUP itp.

Osoby mające problem z alkoholem, narkotykami, hazardem biorą udział terapii uzależnienia w innych placówkach terapeutycznych należących do fundacji. Mieszkańcy ośrodka uczestniczą w dwóch grupach popołudniowych: Społeczność Mieszkańców Ośrodka – na której omawiane są bieżące sprawy ośrodka i mieszkańców oraz Grupie Rozwoju Duchowego – poruszającej sprawy szeroko pojętej duchowości i tego, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka.

Ośrodek oferuje pomoc długofalową, stwarza możliwości do podjęcia własnej aktywności zawodowej i życiowej, daje szansę wyrównania deficytów jak również czerpania z doświadczeń  osób, które zmagały się z podobnymi trudnościami. Głównym celem prowadzonych działań jest usamodzielnienie się.

Osoby decydujące się na zamieszkanie w ośrodku będą musiały zapoznać się z regulaminem oraz zobowiązać się do przestrzegania ustaleń pod rygorem usunięcia.  Kryteria kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie do ośrodka:

Ośrodek przeznaczony jest dla osób:

 • pełnoletnich
 • mężczyzn
 • bezdomnych
 • bezskutecznie ubiegających się o lokal socjalny
 • bezrobotnych
 • stan zdrowia: sprawne kończyny górne, możliwe orzeczenie o stopniu niepe­łnosprawności
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie
 • uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
 • nieprzystosowanych społecznie
 • pozostających w rodzinach dysfunkcyjnych i środowiskach zaniedbanych społecznie
 • nie ma żadnych ograniczeń związanych z wykształceniem i kwalifikacjami
 • mających za sobą konflikt z prawem
 • objętych w oparciu o odpowiednie przepisy prawne działaniami ze strony kuratorów zawodowych dla dorosłych
 • potrzebujących pomocy w obszarze bytowym, socjalnym, prawnym, psychologicznym, rozwoju osobistego i inne.

Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w Ośrodku Readaptacyjnym wynosi 1500 zł i obejmuje:

 • miesięczne wyżywienie
 • noclegi

Koszt pobytu pokrywa

 • 1000 zł – Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu podlega beneficjent,
 • 500 zł – środki własne fundacji z pozyskiwanych grantów.

Ponadto mieszkaniec ośrodka ma możliwość:

 • uczestnictwa w grupie samopomocowej Błękitnego Krzyża,
 • uczestnictwa w darmowych kursach komputerowych,
 • korzystania z kafejki internetowej,
 • otrzymania pomocy z ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego – na własne potrzeby i zasiłku celowego – na żywność,
 • uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach oraz wyjściach do kina teatru, na kręgielnie oraz basen.

Danuta Nowak – kierownik ośrodka – e-mail: danuta.nowak@bk-europe.pl
e-mail: osrodek.readaptacyjny@bk-europe.pl

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *