Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień

Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień
ul. Wszystkich Świętych 2
50-136 Wrocław
tel. 71 326 67 30
tel. 71 356 07 80
Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień zajmuje się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, gier, komputera, zakupów, itp.
Diagnozujemy i leczymy również choroby zakaźne, w tym HIV/AIDS, wirusowe zapalenie wątroby, choroby tropikalne i inne. Osoby planujące dalekie podróże zapraszamy na szczepienia.

Nasze poradnie:

  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
   Specjalność Poradni to leczenie uzależnień od:

   • alkoholu
   • hazardu
   • komputera, Internetu
   • zakupów.

   Prowadzimy również terapię współuzależnienia.

  • Poradnia Profilaktyczno – Lecznicza
   Poradnia specjalizuje się w profilaktyce i leczeniu HIV/AIDS.
   • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
    Specjalizacja Poradni to terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyków). Oferta:
 • konsultacje diagnostyczne dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem
 • poradnictwo terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem
 • poradnictwo terapeutyczne dla osób współuzależnionych
 • psychoterapia indywidualna
 • kierowanie do innych placówek lecznictwa odwykowego (oddziały szpitalne detoksykacyjne, programy substytucyne, oddziały psychiatryczne, ośrodki dzienne i stacjonarne rehabilitacyjno- readaptacyjne)
 • kwalifikowanie osób uzależnionych od opioidów do leczenia substytucyjnego
 • leczenie substytucyjne (metadon, buprenorfina/nalokson) osób uzależnionych od opioidów
 • diagnoza, konsultacje psychiatryczne, farmakoterapia
 • poradnictwo socjalne

Program leczenia substytucyjnego (realizowany od 2007 roku)Główne cele programu to:

 • objęcie leczeniem substytucyjnym osób uzależnionych od opioidów
 • redukcja używania nielegalnych narkotyków
 • redukcja zachowań ryzykownych i rozprzestrzeniania chorób zakaźnych
 • reintegracja społeczna
 • redukcja przestępstw
 • poprawa jakości funkcjonowania społecznego
 • poprawa jakości życia osobistego
 • wypracowanie motywacji do aktywności zawodowej

Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań ustalany jest indywidualnie i dostosowany do potrzeb pacjentów.
W placówce świadczenia udzielane są BEZPŁATNIE w ramach NFZ.

 • Poradnia Chorób Zakaźnych, w ramach której zajmujemy się:
  • leczeniem chorób zakaźnych, w tym między innymi WZW (wirusowe zapalenie wątroby)
  • medycyną podróży , czyli doradztwem i szczepieniami osób planujących wyjazd do krajów egzotycznych, a także leczeniem chorób tropikalnych.

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkich Świętych 2
Wrocław 50-136 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć