Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia Pomocy Akson

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Gen.T. Bora Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław, tel. 71 352 94 03

Do Ośrodka przyjmowane są osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej. Ze schronienia i specjalistycznej pomocy skorzystać mogą bezpłatnie osoby z terenu Gminy Wrocław.

Pomoc udzielana jest całodobowo.

Pomoc interwencyjna i schronienie udzielane jest bezpłatne, a czas pobytu trwać do 3 miesięcy. W trakcie pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej pomoc świadczona jest w oparciu o ustalenie indywidualnego planu pracy, spisanego w formie kontraktu.

Działania podejmowane przez kobietę w ramach realizacji kontraktu:

 • uregulowanie sytuacji rodzinnej
 • uregulowanie sytuacji mieszkaniowej
 • uregulowanie sytuacji prawnej (alimenty, opieka nad dziećmi, sprawy karne związane z przemocą w rodzinie)
 • uregulowanie spraw związanych z zatrudnieniem (rejestracja w PUP, podjęcie pracy i jej utrzymanie)
 • uzyskanie niezbędnych świadczeń z pomocy społecznej
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń (dowód tożsamości, świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie)

  Indywidualna praca z rodziną wspierana jest różnymi formami pomocy specjalistycznej. Zakres i rodzaj pomocy ustalane są w zależności od potrzeb.

W Ośrodku prowadzony jest całodobowo Punkt Interwencyjny, w tym:

 • udzielanie konsultacji telefonicznych 071 – 352 – 94 – 03
 • udzielanie konsultacji osobom zgłaszającym się osobiście

Ponadto Ośrodek oferuje bezpłatnie:

 • Pomoc psychologiczną
 • Pomoc prawną
 • Pomoc pedagogiczną
 • Terapię logopedyczną
 • Konsultacje psychiatryczne
 • Pomoc socjalną

 

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bora-Komorowskiego 31
Wrocław 51-210 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć