Okresowa ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet

Okresowa ogrzewalnia dla bezdomnych kobiet

Ul. Bronowicka 3A

20-301 Lublin

Tel.81-740-36-77

sosprzemoc@wp.pl

http://fundacjasos.lublin.pl/o-nas.html

Czynne okresowo od 1 października- 30 kwietnia

Formy udzielanej pomocy to: nocleg i pomoc rzeczowa.