Okresowa Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Okresowa noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Ul.Garbarska 17

20-340 Lublin

Tel./fax: 81-745-34-70

biuro@nadzieja.lublin.pl

www.nadzieja.lublin.pl/index.htm

Noclegownia czynna okresowo od 1 listopada -31 marca w godzinach od 18:00- 8:00

Udzielane formy pomocy to:

Nocleg, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów. W schronisku wydawane są 2 posiłki dziennie. Warunkiem przyjęcia jest bezwzględna trzeźwość.