Okresowa noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Bractwa Miłosierdzia im.Św.Brata Alberta

Okresowa noclegownia dla Bezdomnych mężczyzn Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta

Ul. Dolna Panny Marii 32,

20-010 Lublin

tel. 81-532-75-38

kom. 535-536-891

e-mail: schronisko@albert.lublin.pl

www.albert.lublin.pl

Czynne okresowo:

Od 01 listopada- 31 marca, godz. 18:30-7:00. Rejonizacja:tylko dla osób z Lublina

Osoby z innych miejscowości mogą skorzystać z pomocy ośrodka przez okres jednej doby (tzw. „dobówka”)

Mogą zgłaszać się nie tylko bezdomni, ale wszyscy potrzebujący pomocy – warunkiem jest trzeźwość. Formy świadczonej pomocy to: nocleg, posiłek 2 razy dziennie(pon.-pt.) w weekendy posiłek 3 razy dziennie (weekendy i święta), pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów.