Okresowa noclegownia dla bezdomnych meżczyzn

Okresowa noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

Ul. Abramowicka 2F

20-442 Lublin

Tel./fax: 81-743-91-11

biuro@nadzieja.lublin.pl

www.nadzieja.lublin.pl/index.htm

Noclegownia czynna okresowo od 1 listopada -31 marca w godzinach od 18:00- 8:00

Udzielane formy pomocy to:

Nocleg, pomoc rzeczowa, pomoc specjalistów. W schronisku wydawane są 2 posiłki dziennie. Warunkiem przyjęcia jest bezwzględna trzeźwość.